joi, 23 mai 2013

SCOALA LUI ANDREI-"Copil ca tine sunt si eu”


In cadrul programului TARA LUI ANDREI-SCOALA LUI ANDREI-  Scoala Speciala Valenii de Munte este inscrisa cu Proiectul „Copil ca tine sunt si eu” avem nevoie de voturile voluntarilor si ale prietenilor lor pentru a castiga – cat mai multe voturi inseamna victorie!!!

Va rugam sa votati!

Informatii pe adresa de e-mail   monicaene22@yahoo.com

MULTUMESC!

 

Un vizitator poate vota o singură dată, astfel:

a) După accesarea Website-ului, secțiunea Idei din Țara lui Andrei, Votează, vizitatorului i se va cere să parcurgă paşii necesari pentru crearea unui cont pe platforma Website-lui, prin completarea unui formular de înscriere.

b) După ce vizitatorul va completa formularul de înscriere menţionat mai sus, va primi, prin SMS, un cod de activare a contului.

c) Dupa recepţionarea SMS–lui, vizitatorul poate vota Proiectul preferat pe Website, prin introducerea codului primit din partea Organizatorului în spaţiul special demarcat în cadrul Secțiunii Votează,

În cazul în care vizitatorul nu respectă toți pașii de mai sus, votul sau nu va fi atribuit Proiectului pe care a dorit să îl voteze.

7.2.2 Orice tentativă de fraudă indentificată de către Organizator în cadrul acestui Program va fi sancționată, iar Proiectul în cauză va fi descalificat, dacă tentativa de fraudare a fost realizată cu acordul (direct / indirect) sau știinţa Participantului.

7.2.3 Participanții au dreptul de a-şi susţine Proiectele prin mediatizarea acestora pe orice canale de comunicare on-line, cum sunt: conturile de Facebook, Twitter, etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a solicita oricărui Participant să înceteze promovarea Proiectelor, având în vedere lipsa acordului Organizatorului de asociere a Proiectului cu terţe părţi implicate în mediatizarea Proiectelor, Participanţii fiind obligați să dea curs oricăror astfel de cereri ale Organizatorului. Refuzul poate conduce la sancţionarea cu descalificarea din Program.

7.2.4 În urma voturilor publicului, se va realiza un clasament al Proiectelor înscrise în Program. La finalul Fazei de votare, Organizatorul va întocmi un proces verbal ce constată clasamentul Proiectelor şi validează procedura de votare.

7.2.5 Clasamentul stabilit în urma votului publicului, acordat conform prezentei secțiuni, este relevant pentru determinarea Proiectelor câştigătoare în proporție de 40%.

7.3 În cadrul Fazei de evaluare a Proiectelor, juriul Programului va evalua toate Proiectele înscrise în Program, în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul art. 7.3.

vineri, 9 noiembrie 2012

Jocurile Regionale Special Olympics - Ploiesti - 7-8 noiembrie 2012

 
Jocurile Regionale Special Olympics
 
 
 
BOCCE-AUR 10 MEDALII
               ARGINT 2 MEDALII
               BRONZ 1 MEDALIE
 
INOT-AUR 3 MEDALII
              ARGINT 5 MEDALII
              BRONZ 5 MEDALII
 
TRASEU APLICATIV UTILITAR
              AUR 2 MEDALII
              ARGINT 8 MEDALII
              BRONZ 9 MEDALII
 
ANTRENOR: PROFESOR EDUCATIE FIZICA ANDREIA NICULESCU
                          
 DELEGAȚIE: PROFESOR PSIHOPEDAGOGIE SPECIAL CHIVU ILEANA
                         PROFESOR EDUCATOR COMISEL ADRIANA
                         PROFESOR LOGOPED OGLUZ CRISTINA
ȘI PARINTII:COJOCARU GINA , LOREDANA PIȚOIU , RADU CRISTINA
 

miercuri, 1 februarie 2012

Oferta educationala pentru anul scolar 2013-2014


 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ, ORAȘUL VĂLENII DE MUNTE

STR. BERCENI, NR. 42 A  , TEL./FAX 0244 281 949

  

       Scoala este situata in Valenii de Munte, localitate aflata pe Valea Teleajenului, pe DN 1A Bucuresti –Ploiesti- Brasov, la 90 de km. de capitala.

          A fost infiintata in 1975 in cadrul Casei de Copii Scolari din Valenii de Munte pentru copiii cu cerinte speciale, ca „ scoala ajutatoare”. Actual functioneaza intr-un local propriu situat pe Str. Berceni, Nr.42A, avand ca vecini Colegiul National „N.Iorga”si Centrul de Servicii Comunitare „ Sf. Maria”.

                   Programul educaţional terapeutic constă în: 1) activitatea de predare-invatare-evaluare desfasurata de catre  profesorii de psihopedagogie specială dupa planuri cadru  şi programe scolare speciale si diferite pentru copiii cu deficiente mintale grave, severe si asociate si copiii cu deficiente mintale moderate si usoare ; 2)activitatea de terapie educationala complexă şi integrată desfasurata de catre profesorii–educatori şi învăţătorii-educatori cuprinzând: stimulare cognitivă, formarea autonomiei personale si sociale, ludoterapie, terapie ocupaţională şi socializare; 3) terapii specifice şi de compensare : terapia tulburărilor de limbaj, psihodiagnoza, kinetoterapie, consiliere. Aceste activităţi se desfăşoară în spaţii moderne, adecvate nevoilor speciale ale copiilor: săli de clasă dotate corespunzător, cabinete de logopedie, de psihodiagnoză, cabinet de terapie senzorială, cabinet de kinetoterapie, cabinet AEL, biblioteca, ludotecă, bucătarie didactică, atelier de lacatuserie, sală de sport.                                   

            Prin Comisia Internă de Evaluare Continuă din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale, la solicitarea părinţilor, a cadrelor didactice, elevii cu nevoi speciale de educaţie beneficiază de profesor de sprijin cu specializarea psihologie în şcolile din Vălenii de Munte şi de pe Valea Teleajenului. Răspunzând nevoilor de informare asupra educaţiei integrate Şcoala Gimnaziala Specială funcţionează ca Centru de Resurse pentru cadrele didactice din şcolile de masa care respectă principiul „educaţiei pentru fiecare” pe baza parteneriatelor educaţionale cu şcolile integratoare.

   Specificul şcolii noastre este acela că,prin intervenţii individualizate, asigură dezvoltarea maximală a posibilitătilor fiecărui copil, evitând abandonul şcolar şi marginalizarea socială. Finalitatea educaţiei speciale este asigurarea autonomiei personale şi sociale . Absolvenţii noştri pot urma cursurile Liceului Tehnologic Plopeni,şcoli de arte şi meserii potrivite aptitudinilor lor (sunt buni executanţi, indemânatici, rezistenţi la monotonie)sau ,daca au deficienta mintala severa/asociate,pot continua in scoala noastra clasa a IX-a și a X-a ,adica invatamantul obligatoriu care le asigura dreptul la munca,la somaj.        

SCOP
 
        Școala oferă servicii de educație specială pentru copii cu deficiențe de învățare, debilitate mentală medie și severă, deficiențe asociate- clasele I - X, învățământ la domiciliu pentru copii și tineri nedeplasabili  din orașul Valenii de Munte și zona Văii Teleajenului.

  Personalul didactic se implică în acțiunea de depistare a cazurilor de copii cu deficiențe severe/ asociate, marginalizați/ excluși în raport cu educația. În școală activează comisia internă de evaluare continuă care se ocupă de evaluarea periodică a elevilor, de îndrumarea către C.O.S.P. din C.J.R.A.E. a copiilor care au nevoie de reorientare școlară și profesională.
 

ISTORIC
 

     În 1975 se înființa, în cadrul Casei de Copii Școlari din Vălenii de Munte, pentru copiii cu cerințe speciale de educație, Școala Ajutătoare. Deși apărea ca instituție separată de casa de copii, școala nu avea un spațiu propriu în care să funcționeze. După transformarea casei de copii în centru de servicii comunitare și trecerea acestuia în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Copilului (1998), școala noastră a primit în administrare o parte a clădirii internat a Colegiului Național „Nicolae Iorga”, spațiu în care funcționează și în prezent.

     Dispune de 9 săli de clasă, 6 cabinete de terapii specifice și de compensare, o sală de educație psihomotrică, ludotecă, bibliotecă, sală de sport, cabinet medical, cabinet AeL etc.

     Clasele/grupele de elevi sunt constituite conform normativelor în vigoare, personalul didactic are calificare în conformitate cu „Centralizatorul…”

     Școala a făcut pași importanți în acțiunea de deschidere către comunitate : există preocupări pentru popularizarea ofertei de servicii terapeutic- recuperatorii, programe de colaborare cu școlile de masă din Valea Teleajenului.  Începând cu anul școlar 2000- 2001 managementul a urmărit schimbarea imaginii și a profilului școlii spre a deveni centru de resurse și asistență educațională pentru copiii din Valenii de Munte și din zona. Din anul școlar 2007-2008 oferim sprijin cu 5 profesori itineranti pentru 105 elevi  cu cerinte speciale de educație din școlile din Valeni si din imprejurimi. Parteneriatele realizate cu scoli si alte institutii din zona au urmarit si asigurarea conditiilor pentru ca scoala sa poata functiona ca un veritabil centru de resurse si sa contribuie la creerea unui mediu inclusiv în comunitate, la asigurarea egalității de șanse în ceea ce privește educația.

 
RESURSE UMANE:
 
- Număr de cadre didactice: 30;

- Personal didactic auxiliar: 3;

- Personal nedidactic: 7;

 
CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
 

       Coeziunea colectivului profesoral, sinceritatea și atitudinile empatice sunt demonstrate de ceremoniile oficiale sau neoficiale organizate cu diverse ocazii ( venirea în unitatea școlară a unui nou coleg, pensionarea, zile onomastice, sărbători oficiale), de existența unei bune colaborări profesionale dar și de viață între colegi, de îmbinarea foarte bună a relațiilor profesionale cu cele personale.

            Avînd în vedere faptul că acțiunile educaționale din unitatea noastră se adresează elevilor cu C.E.S., modelele comportamentale și limbajul specific sunt foarte importante pentru eficiența procesului educativ (exemplu:  este foarte importantă comunicarea nonverbală între profesori și elevi, existența unui substrat afectiv echilibrat având influențe benefice asupra armoniei personalității elevilor).

            Normele, valorile, reprezentările, credințele conducătoare și înțelesurile împărtășite de membrii colectivului nostru îmbină foarte bine latura formală cu cea informală ( exemplu: întocmirea regulamentului de ordine interioară conține și elemente restrictive dar face apel și la vocația de cadru didactic având în vedere specificul colectivului de elevi). Sunt multe momentele în care suntem împreună, profesori și elevi, organizând manifestări și evenimente devenite tradiții : Crăciunul copiilor, Sărbătorile primăverii, Ziua copilului, aniversarea zilelor de naștere în fiecare lună pentru cei născuți în luna respectivă. Cultivarea acestui gen de relații profesor-elev, bazate pe norme dar și pe trăiri afective , conduc la motivarea copiilor pentru rolul de elev, la realizarea coeziunii colectivului de elevi, la personalizarea educației.
 

  RESURSE MATERIALE:

 
GRADINITA-GRUPA MIXTA (4-8 ani)-8 locuri

CLASA PREGATITOARE (6-8 ani)-8 locuri

CLASA I (peste 7 ani)-8 locuri

CLASELE II-X -2-3 locuri pe clasa

COPIII BENEFICIAZA IN PROGRAMUL DE DIMINEATA DE PREDARE-INVATARE-EVALUARE IAR IN PROGRAMUL DE DUPA AMIAZA DE TERAPII EDUCATIONALE COMPLEXE SI INTEGRATE,TERAPIA TULBURARILOR DE LIMBAJ,KINETOTERAPIE

.LECTIILE DUREAZA 45 MINUTE ,PAUZELE 15 MINUTE CU O PAUZA MARE DE 30 MINUTE.COPIII BENEFICIAZA DE DOUA GUSTARI SI O MASA DE PRANZ SI RECHIZITE GRATUITE.

DOTARI:

-4 CABINETE DE LOGOPEDIE

-1 CABINET PSIHODIAGNOZA

-1 SALA KINETOTERAPIE

-1 SALA DE SPORT

-1 CABINET AeL

-1 CABINET INTERNET

-1 SALA DE CLASA-GRADINITA-SALA LUDICA

-SALA SPORT

-1BUCATARIE DIDACTICA

-1 BIBLIOTECA

-1 ATELIER LACATUSERIE

-1 CABINET STIINTE

-8 SALI DE CLASA

-CABINET MEDICAL (MEDIC SI ASISTENTA)
 
 

PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014, SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA, ORASUL VALENII DE MUNTE, PROPUNE URMATOAREA OFERTA DE OPTIONALE C.D.S.

 

Denumirea optionalului
        Clasa
Nr. de ore
Perioada
Profesorul
Cantec, vers ritm si miscare
           I-IV
      1
1 an
Iordache Larisa
Calculatorul, primii pasi
           I-IV
      1
1 an
Chivu Ileana
Dansuri populare
          I-IV
      1
1an
Chivu Ileana
Quilling
          I-IV
      1
1an
Moise Madalina
Sa fim politicosi
          I-IV
      1
1an
Moise Madalina
Invatam sa circulam
          I-IV
      1
1an
Andras Violeta
Calculatorul-joc si invatare
          I-IV
      1
1an
Stanciu Cristina
Matematica distractiva si AeL
         I-IV
      1
1an
Stanciu Cristina
Calculatoru-primii pasi
        I-IV
     1
1an
Radu Catalina
Lacatuserie
       V-VIII
     1
1an
Niculescu Otilia
Educatie pentru sanatate
       V-VIII
     1
1an
Niculescu Otilia
Pliem, rulam hartia
       V-VIII
     1
1an
Miu Angelica
Prietenul meu calculatorul
       V-VIII
     1
1an
Miu Angelica
Cu masca si fara masca
       V-VIII
     1
1an
Comisel Claudia
Dans ritmic
       V-VIII
     1
1an
Niculescu Andreia
Cor
       V-VIII
     1
1an
Alecu Elena